Klinisch psycholoog – Nova 1

Psychiatrisch ziekenhuis - Campus Stad - Onbepaalde duur - 100%

Gelieve alle velden in te vullen.
Ik ben onmiddellijk beschikbaar
Ik ben beschikbaar na opzeg
Voltijds te werken
80% te werken
50% te werken
Kinderen en Jongeren
Jongvolwassenen
Kinderen en Jongeren - Met verstandelijke beperking
(Jong)volwassen met verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek
Volwassenen - Stemmingsstoornissen
Volwassenen - Verslavingsproblematiek
Volwassenen - Psychosezorg
Medioren en Senioren - Jongdementie/dementie
Medioren en Senioren - Stemmingsstoornissen
Medioren en Senioren - Cognitieve Stoornissen
Psychiatrisch Verzorgingstehuis