Spontane sollicitatie

Gelieve alle velden in te vullen.
Ik ben onmiddellijk beschikbaar
Ik ben beschikbaar na opzeg
Voltijds
80%
50%
Kinderen en Jongeren
Jongvolwassenen
Jongvolwassenen - Met verstandelijke beperking
(Jong)volwassen met verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek
Volwassenen - Stemmingsstoornissen
Volwassenen - Verslavingsproblematiek
Volwassenen - Psychosezorg
Volwassenen - Psychiatrisch VerzorgingsTehuis
Medioren en Senioren - Jongdementie/dementie
Medioren en Senioren - Stemmingsstoornissen
Medioren en Senioren - Cognitieve Stoornissen
Psychiatrisch Verzorgingstehuis