Asster wil een lerende organisatie zijn en dat bereik je door ook jong talent, nieuwe expertise en enthousiaste starters een kans te geven. Wij bieden een gamma aan diensten/afdelingen/doelgroepen waarmee jij aan de slag kan. Jij biedt ons een frisse, kritische en lerende blik op onze werking.

Jobstudenten
Psychiatrisch ziekenhuis - Campus Stad
Bekijk vacature

Stages

Als lerende organisatie willen we mensen de kans bieden om ervaring op te doen in ons ziekenhuis en PVT.
Asster is een grote organisatie waardoor we een ruim aanbod inzake gespecialiseerde zorg hebben maar ook gespecialiseerde zorgondersteuning (bv. boekhouding, onthaal, e.d.)
Grijp jouw kans om mee te draaien in een zeer enthousiaste werkomgeving met ervaren professionals die je later mogelijks collega's kan noemen!
Stages in de zorg (bv. verpleegkunde, ergotherapie) worden meestal door de onderwijsinstellingen aangevraagd: als student moet je dus GEEN afzonderlijke aanvraag indienen via het systeem.
Op http://www.asster.be/jobsite/stages vind je meer info over het verloop van de eerste stagedag.
Vraagt jouw onderwijsinstelling om zelf een stageplaats te zoeken, registreer jouw vraag dan via de onderstaande knop.

Registreer